Leta i den här bloggen

lördag 13 mars 2010

Nyttiga bär: Tranbär


Tänkte att jag skulle göra en liten inläggsserie om några hälsosamma bär...och eftersom att mormor precis drabbats av urinvägsinfektion så valde jag att börja med tranbäret!

Dessa små inlägg är inte tänkt att vara några fullständiga avhandlingar, utan mer som sammanfattningar av de effekter hos bären som fångat mitt intresse. Alla påståenden kan INTE styrkas av vetenskapliga studier, utan här blandar jag traditionell användning med forskningsresultat. Jag kan heller inte rekommendera bär istället för exempelvis antibiotika, utan snarare som komplement.

Att dricka osötad tranbärsjuice har länge använts som huskur mot urinvägsinfektion. Det beror troligen på att det innehåller ett ämne som gör det svårare för bakterierna att fästa sej, och istället sköljs de ut med urinen. Vid problem med återkommande urinvägsinfektioner kan tranbär därför vara att rekommendera som förebyggande åtgärd.

Tranbär är ett av de mest antioxiderande livsmedlena och tros därför kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Numer finns forskning som tyder på att tranbär också har antivirala (virushämmande) effekter. De antivirala effekterna ska vara icke-specifik, dvs ha verkan mot olika typer av virus som inte är besläktade. Det sägs även att sval tranbärssaft är bra mot feber och att personer som jobbar med radioaktiva ämnen kan må bättre om de äter tranbär regelbundet (men jag känner inte till någon forskning som styrker detta påstående).

Tranbärsblommor. (Bilderna är lånade.)


Mer läsning

Om Tranbär


http://www.nyfikenvital.org/?q=node/1638Studie om Tranbär och virus

"Antiviral effects on bacteriophages and rotavirus by cranberry juice"

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7GVW-4MFTVJ4-2&_user=10&_coverDate=01%2F10%2F2007&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=b9c0b5eab1f32fff5e5f541a19584cf7

"The data suggest, for the first time, a non-specific antiviral effect towards unrelated viral species...by a commercially available cranberry fruit juice drink."Om tranbär och urinvägsinfektion

Helhetsdoktorn
http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv5.htm#Tranbär

http://tranbär.info/index.html


Fortsättning följer! :)

2 kommentarer: